Udvikling og afklaring

Som selvstændig Ergoterapeut og Mentor yder jeg støtte til borgere, der har behov for en særlig indsats og støtte for at komme igang med eller fastholde aktiviteter der kan hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet.

 

Jeg varetager sager som skal afklares i forhold til fastholdelse af nuværende job i forbindelse med sygdom eller afklaring i forhold til fleksjob eller ordinær beskæftigelse. 

Jeg har gode resultater med at skabe en god relation, hvilket er afgørende for at kunne arbejde med borgerens motivation og barrierer og dermed nå det fastsatte mål.

Jeg laver en Ergoterapeutisk beskrivelse og vurdering af funktionsniveau på borgerens arbejdsplads/praktikplads og/eller i eget hjem i sager hvor det er relevant for den videre sagsbehandling og vurdering.

Jeg vejleder og støtter borgeren i forhold til at klare hverdagen som f.eks. at få bragt stabilitet og struk­tur på hverdagen, støtte til håndte­ring af økonomi og boligforhold samt støtte til at deltage i eller komme i gang med aktiviteter og evt. relevant behandling. Der kan også være tale om støtte til at fast­holde borgerens deltagelse i et virksomhedsrettet tilbud eller ordi­nær ansættelse.

Jeg arbejder med borgerens moti­vation og ansvar for eget forløb ved at hjælpe med at sætte overskuelige mål og delmål. Jeg hjælper borgeren til at blive bevidst om egne ressour­cer samt støtter borgeren i at finde løsninger på udfordringerne.

Jeg går op i at levere brugbar dokumentation til jobcentret og lægger vægt på det go­de samarbejde med sagsbehandler. Indsatsen og udviklingen dokumenteres løbende og der leveres altid en afsluttende rapport ved forløbets afslutning. 

Kontakt mig gerne for yderligere dialog omkring hvordan jeg kan hjælpe i Jeres afdeling eller omkring en konkret sag.

Sara Wammen

SKRIV ELLER ring 
adresse 

Succeslivet.dk

Digterparken 48

2750 Ballerup

Danmark